Klubnyt

Tænk på at link

 


5. maj 2024
Tilladelse til syn og registrering     link


18.03.2022

Klubbens erhvervsansvarsforsikring:

Forsikring og betingelser for klubbens erhvervsansvarsforsikring.

Police og betingelser: link (18.03.2022)

Uddrag af police tilpasset DVTK: link (18.03.2022)


12.03.2024

Midler afsat til at fremme det lokale klubarbejde.

Ideen med dette tiltag er, at grupper og enkeltpersoner (medlemmer), som har lyst til at starte og afholde medlemsbesøg og lokale klubarrangementer, hvor der er behov for midler til lokaleleje, opvarming, forplejning og ligende, kan søge tilskud.
Arrangementer hvortil der ønskes tilskud skal være annonceret på klubbens hjemmeside og/eller i PIONEREN senest 4 uger før arrangementets afholdelse.
Arrangementer hvor der er entreindtægter / deltagerbetaling er ikke tilskudsberettiget.
Arrangementer hvor der handles med varer er ikke tilskudsberettiget.
Interne møder og lignende er ikke tilsudsberettiget.
Senest 3 uger før arrangementets afholdelse sendes en skriftlig ansøgning med formål/aktivitet og ansvarlig person til klubbens kasserer.
Derudover forventes det, at der tages fotos og skrives en artikel om arrangementet til klubbladet PIONEREN.
Der kan max. Udbetales kr. 1000 ,-.pr dag pr. arrangement. (Dog max. kr. 2000,-. pr. arrangement)
12.03.2024
Bestyrelsen


14.02.2022
Diselolie til veterankøretøjer link


28.01.2022
Kørsel på offentlig vej, forsikring og registrering af veterantraktorer.
Et ofte stillet spørgsmål er, “hvordan skal jeg forholde mig ved kørsel på offentlig vej med min veterantraktor, og hvad de gør andre”?
Hvordan andre forholder sig er op til den enkelte!
Vedlagt artikel fra PIONERN med oplysninger, samt en mere indgående artikel om emnet.
Redaktøren


30.03.2020
Bøn til jer der indsender materiale til PIONEREN.
For at få det bedste resultat i forbindelse med opsætning og trykning af bladet, skal jeg endnu en gang bede om at få tilsendt materiale som mail, Word dokument eller lignende, samt foto som vedlagte filer. PDF filer og andre filer med indsatte fotos er umulige at få et godt resultat ud af.
Plakater og lignende modtages fortsat gerne som PDF filer. – På forhånd tak for hjælpen.
Har du spørgsmål så sig til!
Redaktøren


11.12.2021
TRÆFUDVALGENE:
Brørup:
Geert Hartvigsen
Tlf. 40 93 55 52 mail: Kirasen2@profibermail.dk

Ole Gottlieb
Tlf. 40 18 14 65 mail: Dvtk.formanden@gmail.com

Henning Hansen
Tlf. 22 23 30 66 mail: hellesoe@stofanet.dk

Chr. Andersen
Tlf. 40 96 97 84 mail: Egely11@live.dk

Klaus Eriksen
Tlf. 20 61 24 83 mail: Klausgustenhoff@gmail.com

Niels Elkjær
Tlf. 23 95 50 68 mail: Starupvej16@gmail.com

Træfudvalget på Sjælland

Nicolai Jørgensen, Kappelgårde 8, 4700 Næstved
Tlf. 29 13 32 88

Martin Bruun Hansen, Skovagervej 15, 4700 Næstved
Tlf. 26 65 04 69

Per Jacobsen, Kvislemarkvej 64, 4700 Næstved
Tlf. 20 84 60 26

Jens Jørn Jensen, Flenøvej 6, 4305 Orø
Tlf. 23 41 86 55

Frank Hansen, Trøningevej 4, 4532 Gislinge
Tlf. 21 65 04 77

Arne Rasmussen, Allindemagle Huse 23, 4100, Ringsted
Tlf. 40 83 23 08


29.05.2018

Vigtig information!

I forbindelse med Persondataforordningen (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi meddele, at Dansk Veteran Traktor Klub ikke har et medlemskarotek, men kun en medlemliste/adresseliste, som indeholder medlemsnummer, navn, adresse og telefonnummer. Listen anvendes i forbindelse med udsendelse af PIONEREN samt til opkrævning af kontingent og opbevares på forsvalig vis.

Indtil videre vil der ikke kunne rekvireres medlemslister elektronisk eller på papir.

Har du spørgsmål, tag venligst kontakt til redaktøren eller kassereren.


31.10.2016

Til alle modtagere af PIONEREN.
Ang: Adresse og distrubtion.
På bagsiden af bladet du sidder med er angivet forsendelsesadressen. Check venligst om den rigtige adresse er angivet, hvis ikke, bedes den rigtige adresse angives under “flytning” på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens kasserer.
Ved flytning, skal dette altid meldes til klubben, da klubben ikke får postvæsenets automatiske adresseændring.
Desværre er udsendelsen af PIONEREN også underlagt postvæsenets besparelse.
Vi må derfor i fremtiden forvente længere tid fra at bladet er afleveret til postvæsenet og til bladet modtages af klubbens medlemmer.