Tænk på at - - -  link 


09. juni 2021

Nyt fr Brørup træfudvalg  link


02. maj 2020
Kørsel på offentlig vej, forsikring og registrering af veterantraktorer.
Et ofte stillet spørgsmål er, "hvordan skal jeg forholde mig ved kørsel på offentlig vej med min veterantraktor, og hvad gør andre"?
Hvordan andre forholder sig er op til den enkelte!
Vedlagt et skema med oplysninger, samt en mere indgående artikel om emnet.
Redaktøren


30.03.2020
Bøn til jer der indsender materiale til PIONEREN.

For at få det bedste resultat i forbindelse med opsætning og trykning af bladet, skal jeg endnu en gang bede om at få tilsendt materiale som mail, Word dokument eller lignende, samt foto som vedlagte filer. PDF filer og andre filer med indsatte fotos er umulige at få et godt resultat ud af.
Plakater og lignende modtages fortsat gerne som PDF filer. – På forhånd tak for hjælpen.
Har du spørgsmål så sig til!
Redaktøren


24.03.2020
Annoncering, afholdelse af arrangementer samt aflysninger.
Ved flere lejligheder er jeg blevet spurgt om der skal annonceres flere arrangementer i den nuværende situation.
Mit svar er at der kommer en tid efter denne, hvor der igen skal være arrangementer,
så derfor planlæg fortsat i denne svære tid.
Så lang tid der ikke er skabt omkostninger går det jo!
Husk at give besked når et planlagt arrangement aflyses, så vil det omgående blive oplyst på hjemmesiden.
Til alle medlemmer og andre, hold øje med kalenderen på klubbens hjemmeside, da det er det eneste sted der kan holdes opdateret.
Jørgen Sørensen


10.10.2021

Midler afsat til at fremme det lokale klubarbejdelink 


11.12.2021

TRÆFUDVALGENE:
Brørup:
Geert Hartvigsen tlf. 40 93 55 52
Ole Gottlieb tlf. 40 18 14 65
Henning Hansen tlf. 22 23 30 66
Chr. Andersen tlf. 40 96 97 84
Klaus Eriksen tlf. 20 61 24 83
Niels Elkjær tlf. 40741412
Torkil Lund tlf. 61 54 18 338

Birkendegaard:

Bøje Petersen - tlf. 21 71 18 74
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jimmie Ganderup - tlf. 28 89 87 06
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeppe Slott - tlf. 40 31 23 98
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jytte Nielsen - tlf. 21 47 01 92
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Julie Frieboe Olsen - tlf. 31 17 50 80
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tommy Petersen - tlf. 42 32 51 53
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeanette Kaaber Slott - tlf. 40 31 23 97
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


29.05.2018

Vigtig information!

I forbindelse med Persondataforordningen (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi meddele, at Dansk Veteran Traktor Klub ikke har et medlemskartotek, men kun en medlemsliste / adresseliste, som indeholder medlemsnummer, navn, adresse og telefonnummer. Listen anvendes i forbindelse med udsendelse af PIONEREN samt til opkrævning af kontingent og opbevares på forsvarlig vis.

Indtil videre vil der ikke kunne rekvireres medlemslister elektronisk eller på papir.

Har du spørgsmål, tag venligst kontakt til redaktøren eller kassereren.


31.10.2016

Til alle modtagere af PIONEREN.
Ang.: Adresse og distribution.
På bagsiden af bladet du sidder med er angivet forsendelsesadressen. Check venligst om den rigtige adresse er angivet,
hvis ikke, bedes den rigtige adresse angives under "flytning" på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens kasserer.
Ved flytning, skal dette altid meldes til klubben, da klubben ikke får postvæsenets automatiske adresseændring.
Desværre er udsendelsen af PIONEREN også underlagt postvæsenets besparelser. 
Vi må derfor i fremtiden forvente længere tid fra at bladet er afleveret til postvæsenet og til bladet modtages af klubbens medlemmer.


 17.11.2015

DVTK shoppen.

Klubben har et udvalg af "reklameartikler", som normalt kun sælges i forbindelse med klubbens arrangementer.
Omtalte artikler kan nu købes hele året. 
Nyhed: Sort strikhue med gul skrift. 
klik på køb, salg,  - øvrige annoncer, øverst på siden.