På hjemmesiden og i PIONEREN bringes oplysninger om arrangementer, både i klubben og uden for klubben, om veterantraktorer, stationære motorer, redskaber og gl. entreprenørmaskiner samt redskaber til disse.


02.11.2020

 Forsikring!

 Det er bestyrelsens hensigt at holde medlemmerne orienteret om gældende retningslinjer!

Traktorer og selvkørende maskiner der køres med, skal under alle omstændigheder være ansvarsforsikret af ejeren/brugeren.

I forbindelse med klubarrangementer har DVTK tegnet en erhvervsansvarsforsikring for medlemmerne, denne forsikring dækker følgende:

Erhvervsansvar

Fareafværgelse

Forureningsdækning

Produktansvar for lejlighedsvis detailsalg

 

Myndighedsgodkendelse:

Det er en forudsætning for dækning, at myndighedskrav iagttages og overholdes,
herunder at der for aktiviteter, hvor politigodkendelse er påkrævet, indhentes en sådan.

Som deltager ved klubbens arrangementer, husk at du skal være 16 år og have minimum traktorkørekort for at køre med traktorer m.m.  

Offentlige arrangementer afholdt i klubbens navn (DVTK) skal af hensyn til forsikring 
være bestyrelsen bekendt og skal offentliggøres i PIONEREN og/eller på klubbens hjemmeside.  ( www.dvtk.dk ) 
I forbindelse med arrangementet skal der være skilte og / eller bannere, der angiver at det er et DVTK arrangement.
Den lokale arrangør er ansvarlig for at køretøjerne har lovpligtig ansvarsforsikring og at førere af traktorer og maskiner som minimum har kørekort til traktor, at gældende love og regler samt anvisninger fra Arbejdstilsynet overholdes, og at der kun befinder sig føreren på traktoren/maskinen under kørsel. 
Undtaget er dog maskiner der kræver én hjælper f.eks. sækkemejetærskere, selvbindere, slåmaskiner og lignende. Hjælperen skal være fyldt 16 år. Overtrædes ovennævnte kan traktorføreren bortvises.
Vær opmærksom på at forsikringen kun dækker skade på ” 3. person ” altså eventuelt publikum.

Kørsel på offentlig vej og kørsel til og fra arrangementer er ikke dækket af klubbens forsikring.

Det gule veteranmærkat er ingen forsikring, kun en anvisning fra arbejdstilsynet.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jørgen Sørensen på tlf. 21 45 07 68

Klubbens bestyrelse   

01.11.2020  

Bilag:

Forsikring og betingelser  link    (10.05.2021)

Brev fra arbejdstilsynet:  link    (14. maj 2001)

Overblik: link    (01 maj 2020)