PIONEREN er klubbens medlemsblad, som udkommer 6 gange om året til alle medlemmer.- Udkommer midt i lige måneder.

Bliv medlem og modtag bladet.

Deadline for materiale til PIONEREN er den 20. i ulige måneder. Venligst indsend materialet til PIONEREN kontinuerligt; ikke den 20. eller senere!

Henvendelse vedr. Pioneren til redaktør:
Jørgen Sørensen
Morbærvej 52, 6600 Vejen
Telefon: 21 45 07 68
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Klik på venstre foto for at se forside og indholdsfortegnelse i det nyeste PIONEREN  -    Klik på højre foto for at se en tidligere udgave af PIONEREN   


 

Nyeste PIONEREN (indholdsfort. - klik på billedet) PIONEREN (fuld version - klik på billedet)